Login | Registration | Help| Trung tâm Revit NPD Lập dự toán Online Vieo Giới thiệu

Thông báo: Kể từ 1-1-2018 BMO thu phí sử dụng.
=============================
- Phần mềm BMO miễn phí cho đơn vị, tổ chức sử dụng dưới 3 Tài khoản.
- Đơn vị, tổ chức sử dụng từ 4 thành viên trở lên vui lòng liên hệ trung tâm để đăng ký gói sử dụng tại đây
- Người quản trị cty là người đăng ký thông tin khởi tạo cho công ty. Người này sẽ cấp quyền sử dụng cho các thành viên còn lại trong phạm vi số lượng đăng ký.
*** Xin cám ơn các đơn vị đã sử dụng phần mềm.

Mountain View